EspacioKrea es un lugar en el que vamos exponiendo los proyectos y actividades que realizamos con niños, jóvenes y educadores. Nos importan sus energías y sus talentos, y queremos dejar constancia de un tramo de sus caminos. Aquí se pueden ver programas de radio, creaciones plásticas y audiovisuales, crónicas de viajes y de encuentros, relatos, descubrimientos aventuras, reflexiones compartidas e ideas para mejorar el mundo.

Desde 2008, hemos ido alimentando este escaparate en el marco de proyectos financiados por Gobierno de Navarra, Obra Social Caja Madrid, Bancaja, Programa Youth in Action, etc…

Los autores de las creaciones que aparecen son por ahora más de 200: son jóvenes de 7 a 20 años, que forman parte de programas educativos: Hogares gestionados por ANNF, escuelas e institutos de Navarra, programas de educación de calle de Vitoria, Biarritz, Baiona, Pau, Pessac, Roma, Lisboa, Gipuzkoa, México, etc…

El almacén de creaciones necesita más “estanterías”, por eso hemos organizado los contenidos por épocas y proyectos. En 2010, EspacioKrea acoge las producciones de proyectos de educación al desarrollo (Gobierno de Navarra-Cooperación) y del proyecto transfronterizo LazosLiensLoturak (Poctefa-Feder).

¡Para participar aquí sólo hacen falta tener ganas de expresarse, creer que los jóvenes tienen mucho que decir!

EspacioKrea est un endroit où nous exposons les projets et les activités que nous réalisons avec des enfants, des jeunes et des éducateurs. Nous attachons de l'importance à leurs énergies et leurs talents et nous souhaitons conserver une trace d'un bout de leurs chemins. Ici on peut découvrir des programmes radio, des créations plastiques et audiovisuelles, des chroniques de voyages et de rencontres, des récits , des découvertes, des aventures, des réflexions partagées et des idées pour améliorer le monde

Depuis 2008, nous avons enrichi cette vitrine dans le cadre de projets financés par le Gouvernement de Navarre, l'Œuvre Sociale de Caja Madrid, par Bancaja, le Programme Youth in Action, etc…

Les auteurs des créations qui apparaissent sont plus de 200 pour le moment: ce sont des jeunes de 7 à 20 ans, qui font partie de programmes éducatifs: Foyers gérés par ANNF, des écoles et des lycées de Navarre, des programmes d'éducation de rue de Vitoria, Biarritz, Bayonne, Pau, Pessac, Rome, Lisbonne, Gipuzkoa, du Mexique, etc…

Le magasin pour les créations a besoin de plus “d'étagères”, et pour cela nous avons organisé les contenus par époques et projets. En 2010, EspacioKrea a accueilli les productions de projets d'éducation au développement (Gouvernement de Navarre-Coopération) et du projet transfrontalier LazosLiensLoturak (Poctefa-Feder).

Pour participer, il suffit d'avoir envie de s'exprimer, de croire que les jeunes ont beaucoup de choses à dire!

EspacioKrea haur, gazte eta hezitzaileekin egiten ditugun proiektuak eta jarduerak erakusgai jartzeko erabiltzen dugun leku bat da. Beren energia eta gaitasunek garrantzia handia dute guretzat, eta horiek egiten duten ibilbidearen zati bat jasota geratzea nahi dugu. Hemen irratsaioak, sorkuntza plastiko eta ikus-entzunezkoak, bidaia eta topaketen kronikak, kontaketak, aurkikuntzak, abenturak, elkarrekin trukatutako hausnarketak eta mundua hobetzeko ideiak entzun eta ikus ditzakegu.

2008. urtetik, erakustoki hau elikatzen joan gara, pixkanaka, Nafarroako Gobernuak, Caja Madrid Gizarte Ekintzak, Bancajak, Youth in Action Programak eta abarrek finantzatu dituzten proiektuei esker.

Oraingoz, 200 baino gehiago dira bertan ikus daitezkeen sorkuntza-lanen egileak: hezkuntza-programetan parte hartzen duten 7-20 urteko gazteak dira: Nafarroako Nuevo Futuro Erakundeak kudeatutako etxeak, Nafarroako ikastetxe eta institutuak, Gasteiz, Biarritz, Baiona, Paue, Pessac, Erroma, Lisboa, Gipuzkoa, Mexiko eta abarretako kaleko hezkuntza-programak...

Sorkuntza-lanen biltegiak “apal” gehiago behar ditu, eta horregatik, garaiaren eta proiektuaren arabera antolatu ditugu. 2010ean, EspacioKrea gunean garapen-heziketa proiektuen (Nafarroako Gobernua – Kooperazioa) eta LazosLiensLoturak mugaz haraindiko proiektuaren (Poctefa-Feder) emaitzak jasotzen ditu.

Hemen parte hartzeko hitz egiteko gogoa bakarrik behar da, gazteek kontatzeko asko dute eta!