En la radio está el origen. Este programa de actividades socioeducativas nació a partir de una grabadora. Sobre ella hemos ido desplegando otras actividades y gracias a ella hemos podido conversar con los y las adolescentes. La actividad de esta radio es irregular, como algunos ríos que se ocultan para después emerger de nuevo. Aquí hay reportajes, cápsulas radiofónicas, programas, spots de sensibilización, grabaciones de memoria histórica… todo realizado por niños, niñas y jóvenes…

Irratian dago jatorria. Giza-heziketa ekintzen programa hau, grabagailu batetik sortua da. Haren gainean beste jarduera batzuk zabaltzen joan gara eta hari esker nerabeekin hitz egin ahal izan dugu. Irrati honen jarduera irregularra da, ezkutatzen diren ibai batzuren antzera, gero berriro azaleratzeko. Hemen erreportajeak, irrati-kapsulak, programak, sentsibilizazio-iragarkiak, memoria historikoko grabaketak... daude, guztia umeek eta gazteek burututa…