Federación Siñar Zubi
Siñar Zubi Federazioa
Chavocity

arquitectos sociales / arkitekto sozialak”

Germán, Asier, Xabier, Imanol, Alai, Asier, Fernando, Fermin & Aingeru.
(Ayudantes/Laguntzaileak: Xabier & Daniel)

   

“CHAVOCITY hiri berde eta ekologikoa izateagatik da deigarria. Erdigunean energia transformatu eta dohainik eta haririk gabe hirigune guztian zehar banatzen duen tesla harila gailentzen da. Gainera, energia elektrikoa sortarazten duen presa izugarri handi bat, Ikerketa eta Garapen (I+G) zentru moderno bat eta kutsagarria edo arriskutsua ez den zentral nuklearra daukate. Chavocity-ko zonalde industrialak enplegu duina eskaintzen die hiritarrei eta bertan eguneroko bizitzan beharrezkoak diren ondasun eta tresnak ekoizten dituzte. Chavocity-n berdintasuna da nagusi eta inor ez da hipoteka edo maileguetaz kezkatu behar. Dohaineko mailegu etxeak dauden zonaldeari esker, hiritar guztiak bizi kondizio berdintsuetan bizi dira. Gainera, Banaketa Biltegi bat daukate, elikagaiak bizilagunen artean dohainik eta era zuzenean banatzen dituena. Chavocity-k, hiriko garraiobide bakarra bezela, hiri erdigune guztia inguratzen duen tranbia dauka. Chavocity-ko zentruan Komunitatearen Topalekua aurkitzen da, bertako bizilagun guztiak elkartu eta era demokratikoan erabakiak hartzen diren lekua, hain zuzen ere. Erlijio anitzen zentruak hirian ematen den erlijio, arraza eta ideologi dibertsitatea islatzen du eta bertan edonor bere erlijioa predikatu eta norberaren errituak burutzeko askatasuna dago. Hau gutxi izango balitz, Chavocity-n eskola ikasleen interesei egokitua dago eta hezkuntza libre eta dinamikoagoa ematen da han. Dudarik gabe, Chavocity edozein hiritar ikustera ohituta gaudena baino hiri garbi, berdintasunezkoa eta justuagoa da.”

“CHAVOCITY llama la atención por ser una ciudad verde y ecológica. Presidida en pleno centro por una bobina de tesla que transforma la energía y la distribuye para todo el centro urbano de forma gratuita e inalámbrica. Además cuenta con una inmensa presa que genera energía eléctrica, un moderno centro de Investigación y Desarrollo (I+D) y una central nuclear nada peligrosa y no contaminante. La zona industrial de Chavocity proporciona un trabajo digno a todos sus habitantes y produce todos los útiles y bienes necesarios para la vida diaria. En Chavocity prima la igualdad y nadie tiene que preocuparse por hipotecas o préstamos. Un área de casas de préstamo gratuito hace que todos los ciudadanos vivan en condiciones y con un nivel de vida semejante. Además cuenta con un Almacén de Distribución que reparte alimentos de forma gratuita y equitativa. Chavocity es recorrida por un gran tranvía, único medio de transporte que recorre toda la periferia de la ciudad. En el mismo corazón de Chavocity se encuentra el centro comunitario donde vecinas y vecinos se reúnen y toman decisiones de forma democrática. El centro multireligioso es reflejo de la gran diversidad de religiones, razas e ideologías de la ciudad, donde cada uno es libre de predicar su religión y practicar sus propios ritos. Hasta la escuela esta adaptada a los intereses de cada estudiante e imparte un tipo de educación más libre y dinámica. Chavocity es, sin lugar a dudas, un centro urbano más justo, limpio e igualitario de lo que cualquier ciudadano de a pie pueda estar acostumbrado.”

 

Iruñea, 2010eko Martxoa-Apirila.

Pamplona, Marzo-Abril de 2010.