IES Berriozar
Metrópolis

arquitectos sociales / arkitekto sozialak”

Rodick, Juanma, Felipe, Germán Andrés, Alberto,
Ivette, Camila, José, Ruben, Sergio & Julián.

   

METROPOLIS bere hiritarren berdintasun eta ongizatearekin arduratsua den hiri alaia da. Metropolis-eko bizilagun guztiak giro lasai batean bizi dira, lorategiez inguratuta dauden antzerako etxebizitza familiabakarretan. Metropolis bisitatzen duen atzerritara aho zabalik geldituko da hiri honetan dirurik ez dagoela ikusten duenean; ondasun eta zerbitzu guztiak sistema ekonomiko alternatibo baten bitartez trukatu egiten baitira. Batetik, truke-eraikin bat existitzen da. Bertan, hiritarrek mota guztietako produktu, elikagai, arropa, tresneriak etab. elkar aldatzen dituzte. Denbora-bankuan, bestetik, bakoitzak bere denbora librea eskaintzen du mesede trukaketaren bitartez beste hiritarren beharrak asetzeko. Metropolis-en, beraz, ez dituzte diruagatik munduko beste hirietan ematen diren desberdintasun eta injustiziak ulertzen. Beste alde batetik, hiria elikagaiez hornitzen duen baserri izugarri handiagatik nabarmentzen da Metropolis. Bertan, espazio libre zabal batean bizi diren animaliak eta hiritarren artean zuzenean eta fresko banatzen diren mota guztietako barazkiak hazten dira. Metropolis-en gainera “rumbeatzeko” oso aproposa den dantzatoki dibertigarri bat dago eta, bere aldamenean, janari gozoak zerbitzatzen dituen jatetxe moderno bat ere bai. Institutuak eta ospitale-zentro modernoak, komunitateari zuzenduta dagoen Zerbitzugunearekin batera, Metropolis-eko biztanleriari zuzenduak dauden zerbitzu sorta osatzen dute.”

METRÓPOLIS es una ciudad alegre y comprometida con la igualdad y el bienestar de sus ciudadan@s. Todos y cada uno de los habitantes de Metrópolis viven en un ambiente tranquilo en similares casas unifamiliares, rodeadas de pequeños jardines. Lo que más llama la atención al extranjero que visita Metrópolis es la ausencia de dinero; los bienes y servicios se intercambian a través de un sistema económico alternativo. Existe, por un lado, un edificio de trueque donde las y los ciudadanos intercambian todo tipo de productos, alimentos, ropa, utensilios etc. En el banco de tiempo, los habitantes ofrecen su tiempo libre para satisfacer las necesidades del resto de ciudadanos por medio del intercambio de favores. En Metrópolis, por tanto, no conciben las desigualdades e injusticias que se generan en otras urbes del mundo por culpa del dinero. Por otro lado, Metrópolis destaca por su inmensa granja, desde la que se abastecen todas las necesidades alimentarias de la ciudad. En ella se crían animales que viven en un espacio natural libre y amplio y se plantan todo tipo de verduras y hortalizas frescas que se reparten directamente entre sus habitantes. En Metrópolis hay además una divertida discoteca donde “se rumbea” y un restaurante moderno con suculentas comidas. El instituto y el moderno centro hospitalario, junto con en Centro de servicios a la comunidad, completan el abanico de prestaciones ofrecidos a las y los ciudadanos de la alegre y divertida Metrópolis.”
 

Berriozar, 2010eko Martxoa-Apirila.

Berriozar, Marzo-Abril de 2010.