2009ko urtarrilaren 21 eta 28a. Eztabaidak, elkarrizketak, ipuinak eta datuak Desberdintasuna, Korrupzioa eta Marjinazioaren inguruan.

21 y 28 de enero de 2009. Debates, entrevistas, cuentos y datos acerca de Desigualdad, Corrupción y Marginación.
I.E.S.O. BERRIOZAR 3º
(Berriozar-Pamplona)