2009ko otsailaren 4 eta 5a. Eztabaida eta hausnarketak Tortura, Pentsaera eta Ondasunen inguruan.

4 y 5 de febrero de 2009. Debate y reflexiones acerca de Tortura, Ideología y Bienes Materiales.
I.E.S. TOKI ONA
(Bera)