Gazte parte hartzaileek beraien hausnarketei ahotsa jartzen diete eta Mundua nola ikusten duten eta nola ikusi nahi luketenaren inguruan hitz egiten dute.
Los jóvenes participantes ponen voz a sus reflexiones y hablan acerca de Cómo ven el mundo y sobre cómo les gustaría verlo.
 
Kapsulak / Cápsulas
2009ko urtarrilaren 9 eta 23a. Munduaren inguruko ikuskerak konpartitzeaz gain, gazte bitartekariek estatistiken bitartez honen garapenaz informatzen digute, eta lehenengo fasean egin duten parte hartzearen balorazioak egiten dizkigute.
9 y 23 de enero de 2009. Además de compartir sus visiones del mundo, los jóvenes mediadores nos informan de su evolución mediante estadísticas, y nos hacen las valoraciones de su participación en la primera fase.

Programa / Programa
2009ko urtarrilaren 9 eta 23a. Hausnarketak, elkarrizketak eta historiak Kutsadura, Bakea eta Gatazken inguruan.
9 y 23 de enero de 2009. Reflexiones, entrevistas e historias acerca de Contaminación, Paz y Conflictos.

Kapsulak / Cápsulas
2009ko urtarrilaren 14, 21 eta 28a. Sanduzelaiko gazteek Mundua nola ikusten duten eta nola ikusi nahiko dutenaren inguruan hitz egiten digute. Gainera datuak konpartitzen dituzte honako esaldiari erantzunez: "Mundua 100 biztanleko herritxo bat izango balitz…"
14, 21 y 28 de enero de 2009. Los jóvenes de San Jorge nos hablan acerca de Cómo ven el mundo y como les gustaría que fuese. Además comparten datos respondiendo a la frase: "Si el mundo fuera un pueblecito de 100 habitantes..."
Programa / Programa

2009ko urtarrilaren 14, 21 eta 28a. Elkarrizketak, hausnarketak eta eztabaidak Berdintasuna, Botikak eta Hezkuntzaren inguruan.
14, 21 y 28 de enero de 2009. Entrevistas, reflexiones y debates acerca de Igualdad, Medicamentos y Educación.

Kapsulak / Cápsulas
2009ko urtarrilaren 21 eta 28a.
21 y 28 de enero de 2009.
Programa / Programa

2009ko urtarrilaren 21 eta 28a. Eztabaidak, elkarrizketak, ipuinak eta datuak Desberdintasuna, Korrupzioa eta Marjinazioaren inguruan.
21 y 28 de enero de 2009. Debates, entrevistas, cuentos y datos acerca de Desigualdad, Corrupción y Marginación.

Kapsulak / Cápsulas
2009ko otsailaren 4 eta 5a.
4 y 5 de febrero de 2009.
Programa / Programa

2009ko otsailaren 4 eta 5a. Eztabaida eta hausnarketak Tortura, Pentsaera eta Ondasunen inguruan.
4 y 5 de febrero de 2009. Debate y reflexiones acerca de Tortura, Ideología
y Bienes Materiales.

       
Kapsulak / Cápsulas

2009ko martxoaren 10, 17, 24 eta 31. Argazkietan oinarrituz, bizi historiak asmatzen ditugu Kai, Jesenia, Gabriela, Mª Pilar eta Yasminaren bizitzaren egun bat ezagutuz. Gure iritziak ematen ditugu munduan dagoen desberdintasuna eta aniztasunaren inguruan eztabaidatuz. Guretzat esangura duten pobreziaren inguruko esaldiak hautatu eta komentatzen ditugu.
10, 17, 24 y 31 de marzo de 2009. Basándonos en fotografías, ideamos historias de vida conociendo así cómo es un día en la vida de Kai, Jesenia, Gabriela, Mª Pilar y Yasmina. Debatimos dando nuestras opiniones acerca de la desigualdad y diversidad que hay en el mundo. Elegimos las frases célebres que más nos sugieren relacionadas con la pobreza, y las comentamos.

Kapsulak / Cápsulas

2009ko apirilaren 4 eta 5a. Bi izen, bi bizitza, bi etorkizun, Binta eta Kevin ezagutzen ditugu. “Zer egin dezakegu dirurik gabe?”, “Zenbait kolorekin… egin dezaket”, “Ura aurrezteko aholkuak…”, “Munduko haur guztiek … beharko lukete”
4 y 5 de abril de 2009. Dos nombres, dos vidas, dos destinos, conocemos a Binta y Kevin. “¿Qué podemos hacer sin dinero?”, “Con varios colores puedo…”, “Consejos para ahorrar agua…”, “Todos los niños del mundo deberían…”

Kapsulak / Cápsulas

2009ko apirilaren 6 eta 7a. Bi izen, bi bizitza, bi etorkizun, Mohamed eta Binta ezagutzen ditugu. “Afrikak gogoratzen nau…”, “Telebistan ez dut… ikustea gustoko…”, “Boterea edukiko banu mundutik … aldatuko nuke”
6 y 7 de abril de 2009. Dos nombres, dos vidas, dos destinos, conocemos a Mohamed y Binta. África me recuerda a…”, “No me gusta ver en la televisión…”, “Si tuviera poder cambiaría el mundo…”

Kapsulak / Cápsulas

2009ko apirilaren 6 eta 7a. Niretzat ez da bidezkoa…”, “Egunean gastatzeko 2€ edukiko banitu erosiko nuke…”, “Mezu solidario bat eman beharko banu…”, “Munduko pobrezia desagertzeko…”
6 y 7 de abril de 2009. Para mí es injusto…”, “Si sólo tuviera 2€ para gastar en el día compraría…”, ”Si tuviera que dar un mensaje solidario sería…”, “Para erradicar la pobreza en el mundo…”